Tư vấn

Tư vấn

Hiển thị

16:13 - 05/08/2021

ý nghĩa và mâu sắc hoa sen

Ý nghĩa của những cánh Sen theo mầu sắc Hoa sen là tái hiện cho sự bừng tỉnh, tinh khôi, vươn lên từ bùn nhơ, vượt lên trên sự khó khăn trên đường...

Xem thêm